Cenník

Vstupné komplexné vyšetrenie 25 Preventívna stomatologická prehliadka 15
Cielené vyšetrenie – konzultácia 10 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 15
Preventívna pedostomatologická prehliadka 10 Vyžiadané akútne ošetrenie 20
Krátky administratívny výkon 4 RTG intraorálna snímka 8
RTG bitewing snímka 10 Panoramatická RTG snímka 15
Odstránenie zubného kameňa a povlakov – jeden kvadrant 10 Ošetrenie parodontálneho vaku ozónom 13
Ošetrenie hlbokého kazu ozónom pred výplňou 7 Pečatenie fisúr – jeden zub 15
Lokálna fluoridácia 18 Ambulantné bielenie – jedno zuboradie 140
Vnútorné bielenie – jeden zub 25 Náhryzová dlaha 66
Komplikovaná extrakcia zuba(koreňa) 50 Fotokompozit - jedna plôška 40
Fotokompozit - jedna plôška - zadný zub 45 Fotokompozit - dve plôšky 45
Fotokompozit - dve plôšky zadný zub 50 Fotokompozit - tri plôšky 50
Fotokompozit - tri plôšky – zadný zub 60 Fotokompozit - rekonštrukcia korunky 65
Provizórne ošetrenie zubného kazu 15 Ošetrenie hypersenzitivity zuba (impregnácia) 8
Každé ďalšie ošetrenie 2 Zavedenie koreňového čapu Unimetric 15
Zavedenie parapulpálneho čapu 8 Paliatívne endodontické ošetrenie 15  / kanálik
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 40 Endodontické ošetrenie viackoreň. zuba – jeden kanálik 30
Anestéza infiltračná 8 Anestéza zvodová 10
Anestéza periodontálna 10 Extrakcia dočasného zuba (koreňa) 10
Extrakcia trvalého zuba (koreňa) 25 Extrakcia viackoreňového zuba 30

Kontakt


Adresa:
MUDr. Karol Mášik
MUDr. Karol Mášik ml.
MUDr. Katarína Mášiková
Papraďová 3/A, 821 01 Bratislava


Telefón:
02 / 4341 0220 - MUDr. Karol Mášik
02 / 4341 0220 - MUDr. Katarína Mášiková
02 / 4363 5791 - MUDr. Karol Mášik ml.


E-mail: kamadent@kamadent.sk

Ordinačné hodiny
MUDr. Karol Mášik,
MUDr. Katarína Mášiková

Pondelok 11:00 - 13:00, 13:30 - 17:30
Utorok 08:00 - 13:00, 13:30 - 15:30
Streda 11:00 - 13:00, 13:30 - 17:30
Štvrtok 08:00 - 13:00, 13:30 - 15:30
Piatok 08:00 - 14:00

Ordinačné hodiny

MUDr. Karol Mášik ml.

Pondelok 08:00 - 13:00, 13:30 - 15:30
Utorok 11:00 - 13:00, 13:30 - 17:30
Streda 08:00 - 13:00, 13:30 - 15:30
Štvrtok 11:00 - 13:00, 13:30 - 17:30
Piatok 08:00 - 14:00